Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Agrotechnicznych na rok szkolny 2019/2020 jest dostępny w tym miejscu

Dokumenty rekrutacyjne