logo

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska pt. ,,Akcent@com>”. Przeznaczony jest on dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w sześciu czesko - polskich euroregionach: Nisa - Nysa, Glacensis, Praděd - Pradziad, Silesia, Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, Beskydy – Beskidy.

Celem projektu jest popularyzacja uczenia się języków krajów sąsiadujących, motywacja do współpracy transgranicznej m. in. poprzez pokonywanie stereotypów i wskazywanie nowych możliwości na rynku pracy. Działania w ramach projektu będą obejmować następujące punkty:

  • konferencja inauguracyjna
  • analiza oceniająca współpracę CZ i PL oraz szkół ponadgimnazjalnych w euroregionach oraz kompetencje komunikacyjne w euroregionach
  • warsztaty transgraniczne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
  • warsztaty transgraniczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • nietradycyjny podręcznik CZ-PL i PL-CZ komunikacji
  • konferencja zamykająca projekt

 

Partnerem wiodącym projektu jest Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, a także Instytut EuroSchola, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Samorząd Województwa Dolnośląskiego/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie http://akcent.pctesin.cz