Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczy w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska pt. ,,Akcent@com”. Celem projektu jest popularyzacja uczenia się języków krajów sąsiadujących, motywacja do współpracy transgranicznej m. in. poprzez pokonywanie stereotypów i wskazywanie nowych możliwości na rynku pracy.

Pierwsze działanie w ramach projektu ,,Akcent@com” – konferencja promująca – odbyła się 12 września br w Pawłowicach. Kolejnym etapem były warsztaty dla nauczycieli, w których miałam przyjemność uczestniczyć jako jedyna przedstawicielka ZSA w Bożkowie. W dniach 21-22 listopada br odbyły się pierwsze zajęcia w regionie Glacensis. Wzięli w nich udział nauczyciele ze szkół średnich z Polski i Czech. Program warsztatów obejmował elementy edukacji interkulturowej, kompetencje komunikacyjne oraz możliwości współpracy transgranicznej. Zajęcia były prowadzone zarówno przez polskich, jak i czeskich uczestników projektu. Z naszej strony byli to pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w oddziałem w Wałbrzychu, a z Czech - pracownicy Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz Instytutu Euroschola.

Warto podkreślić, że warsztaty były prowadzone w sposób profesjonalny, ciekawy i różnorodny. Z pewnością przebiegały w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Z nauczycielami ze szkół zaangażowanych w projekt spotkam się kolejny raz we wrześniu, a już w styczniu z grupą młodzieży ponownie zawitam w Czechach. Wtedy też odbędą się zajęcia dla uczniów ze szkół polskich i czeskich. Warto podkreślić fakt, że nasi uczniowie, jako nieliczni z euroregionu Glacensis, zostali zakwalifikowani do projektu, co pozwoli im na wyjazdy zagraniczne i zdobywanie nowych doświadczeń.

 

Joanna Dziadosz