DYREKTOR ZSA W BOŻKOWIE OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

 KOSTKI BRUKOWEJ

DRZEWA OPAŁOWEGO

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 12.07.2019 r. do godz. 10:00.

Egzamin poprawkowy z języka polskiego odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 9:00

DYREKTOR ZSA W BOŻKOWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

 KOSTKI BRUKOWEJ

 DRZEWA OPAŁOWEGO

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 28.06.2019 GODZ. 12:00