Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu z danej kwalifikacji mają prawo
przystąpić ponownie do tego egzaminu w sesji czerwcowej. W tym celu
konieczne jest złożenie deklaracji w terminie do 31 marca 2020r.