W liście skierowanym do szkół Minister Edukacji Narodowej p. Dariusz Piontkowski napisał: ,,Zbliżają się dni, w których szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.”

W odpowiedzi na apel MEN uczniowie Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie włączyli się w akcję ,,Szkoła pamięta” poprzez porządkowanie bezimiennych i opuszczonych grobów oraz zbiórkę zniczy. Uczniowie odwiedzili także groby osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności, w tym także nauczycieli z danej placówki. W budynku szkoły z kolei zorganizowali wystawę upamiętniającą ważne dla danej społeczności wydarzenie – pamięć o świętym Janie Pawle II.

Cieszymy się bardzo, że społeczność szkolna DZS w Bożkowie dołączyła do grona szkół pielęgnujących pamięć o naszej historii.