…

Więcej: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – aktualizacja z 20 sierpnia 2019 r.

Więcej: MATURA 2020 - HARMONOGRAMY I KOMUNIKATY

Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020.

Pobierz informacje

Pobierz załączniki…

Więcej: DEKLARACJA