Zarząd SUiS w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodniczący: Konrad Koch

Zastępca: Radosław Kopalko

Skarbnik: Paulina Antosz

 

 

Opiekunem SUiS jest pani Mirosława Krukowska