25 kwietnia 2014  roku podczas uroczystego apelu pożegnaliśmy uczniów klas IV Technikum w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik agrobiznesu. Apel był również okazją do uświadomienia sobie, że wraz z otrzymaniem świadectw ukończenia szkoły uczniowie obu tych klas stali się absolwentami Zespołu Szkół Agrotechnicznych. Będąc zatroskanymi o dalsze losy młodzieży Zespół do spraw badań działań szkoły i losów absolwentów  oraz ich dokumentowania opracował i przeprowadził na przełomie marca i kwietnia ankiety, które następnie zaanalizował pod kątem przyszłych planów życiowych  absolwentów.

Uczniowie w imiennej ankiecie odpowiadali na pytanie,zakreślając wybrane przez siebie  odpowiedzi:

Czy po ukończeniu ZSA w Bożkowie zamierzasz:

  1. Podjąć studia.
  2. Kontynuować naukę w szkole policealnej.
  3. Podjąć pracę.
  4. Wyjść za mąż/ ożenić się.
  5. Wychowywać dziecko.
  6. Wyjechać za granicę.
  7. Nie wiem .
  8. Inne (podać).

Warto podkreślić, że młodzież mogła zakreślić kilka odpowiedzi oraz zaktualizować swoje adresy poczty elektronicznej .

Analiza przeprowadzonych ankiet na łącznej liczbie 47 uczniów  przedstawia się następująco:

23 % absolwentów (11 os.)- chce podjąć studia.

 

23 % absolwentów (11 os.)- chce kontynuować naukę w szkole policealnej .

72 % absolwentów (34 os.) - chce podjąć pracę .

 

15% absolwentów (7 os.)- chce zmienić stan cywilny.

15 %  absolwentów (7 os. )- chce wychowywać dziecko.

36 % absolwentów (17 os.) - chce wyjechać za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej .

 

15 % absolwentów (7 os.) - nie wie ,co będzie robiło.

2  % absolwentów (1 os.) - ma inne niesprecyzowane plany odnośnie swojej przyszłości .

 

            W przyszłym roku szkolnym 2014/2015  Zespół do spraw badań działań szkoły i losów absolwentów oraz ich dokumentowania dokona kolejnej analizy tych ankiet pod kątem sprawdzenia ile ze wskazanych planów udało się młodzieży zrealizować. Życzymy  naszym wszystkim Absolwentom pomyślności w realizowaniu planów życiowych oraz spełnienia marzeń zachęcając do odwiedzania naszej Szkoły oraz zapoznawania się z jej stroną internetową  i podzielenia się  pięknymi wspomnieniami.