TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA

Najnowsze zdjęcia

MKZ II

Aktualności

Zespół Szkół Agrotechnicznych z Bożkowa na lodzie!

Drukuj PDF

Tak... 12. grudnia wylądowaliśmy na lodzie! Nie, nie chodzi o przysłowiowe znalezienie się na lodzie, tylko o klasy I Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, które nadchodzącą przerwę świąteczną przywitały na świdnickim lodowisku.

         Pomimo niskiej temperatury (na hali lodowiska 2'C), nastroje były gorące. Część z uczniów reprezentowała zaawansowany poziom łyżwiarstwa, jednak znaleźliu się i tacy, którzy przygodę z lodową taflą właśnie rozpoczęli. Dla tych była banda, której się trzymali, ale i pomocne dłonie tych, którzy jazdę z figurami opanowali lepiej.

         Na zmarzluchów czekały gorąca czekolada i herbata, a nie ma co ukrwyać, że na lodowisku każdy chętnie rozgrzewa się od środka.

         Apetyty na doskonalenie jazdy wzrosły, zatem planujemy już kolejny wyjazd. Tym razem poćwiczymy piruety i podnoszenia :)

                                                                                                                 Info ZSA

 

Szkolenie z pierwszej pomocy

Drukuj PDF

W sobotę 29 listopada brałam udział w wycieczce do Wrocławia wraz z opiekunem- Panią Małgorzatą Piątek-Dacyną. Uczestniczyłam tam w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Podczas szkolenia dowiedziałam się między innymi co to jest resuscytacja, jak poprawnie przeprowadzić sztuczne oddychanie oraz w jaki sposób postępować z poszkodowanym w różnego rodzaju sytuacjach. Dowiedziałam się również co to jest pozycja boczna ustalona (bezpieczna).

Szkolenie odbyło się na Uniwersytecie Przyrodniczym, w czasie zajęć zdobyłam wiedzę oraz umiejętności, które są niezbędne aby pomóc drugiemu człowiekowi w razie wypadku.

Podsumowaniem był egzamin, który musiał przejść każdy uczestnik.

Klaudia Cybulska

Klasa II TŻ

 

Zajęcia edukacyjne w Komisariacie Policji w Nowej Rudzie.

Drukuj PDF

Dnia 09 grudnia 2014 r. uczniowie klasy trzeciej i drugiej Technikum Agrobiznesu  - klasy mundurowe  Zespołu Szkół Agrotechnicznych  w Bożkowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.

 

            Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przez zastępcę Komendanta Komisariatu Policji Pana nadkom. Roberta Marchewkę i przedstawienia programu  zajęć przewidzianych do realizacji w trakcie  wizyty  w  Komisariacie.

          Realizując nakreślony program uczniowie na wstępie zostali oprowadzeni po pomieszczeniach Komisariatu Policji m. in. zwiedzili dyżurkę, większość gabinetów  wykorzystywanych przez funkcjonariuszy oraz  niektóre cele izby zatrzymań. W czasie zwiedzania pomieszczeń służbowych Pan nadkom. Robert Marchewka, szeroko przedstawił również historię budynków, w których aktualnie znajduje się Komisariat Policji, począwszy od ich pierwotnego przeznaczenia jako siedziba sądu i więzienie do aktualnego, zaznaczając przy tym, że budynki stanowią zabytki architektury.

         Po zwiedzeniu Komisariatu uczniowie udali się do sali wykładowej, gdzie wysłuchali  wykładów wspomaganych prezentacją multimedialną  m. in. na temat:

 - Geneza  powstania policji, w tym polskiej, jej modernizacja, począwszy od 1918 roku, a skończywszy na zmianach ustrojowych na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia.

 - Ustawowe  środki przymusu bezpośredniego, stosowane przez Policję wobec osób zakłócających spokój i bezpieczeństwo obywateli oraz wobec sprawców popełniających czyny przestępne,  począwszy od siły fizycznej, poprzez kajdanki, prowadnice, RMG, pałki służbowe, włącznie do ostatecznego środka, jakim jest użycie broni służbowej.

- Rodzaje przestępstw  kryminalnych.  W ramach tego wykładu Pan asp.sztab. Zbigniew Klepacki nie tylko zapoznał uczniów z katalogiem przestępstw kryminalnych, ale także przekazał dokładną informację, kiedy zachodzi sytuacja ścigania sprawcy czynu przestępnego z urzędu, a kiedy na wniosek poszkodowanego i jakie warunki muszą być spełnione oraz kiedy możemy to uczynić z powództwa cywilnego i na czym to polega.                     

       Po wygłoszonych wykładach  zaprezentowano broń i niektóry sprzęt wykorzystywany w służbie przez funkcjonariuszy Policji. Każdy uczeń mógł nie tylko wziąć  do ręki  określony środek przymusu bezpośredniego ( za wyjątkiem RMG), ale również dokładnie się z nim zapoznać.   

        Na zakończenie pobytu w imieniu całej grupy,  kadetka  Karolina Szymczykgorąco podziękowała Panu  nadkom. Robertowi Marchewce za umożliwienie pobytu w Komisariacie Policji oraz zorganizowanie i prowadzenie bardzo interesujących zajęć. Powyższe podziękowania również zostały skierowane pod adresem  komendanta Komisariatu Policji w Nowej Rudzie Pana podinsp. Andrzeja Czerniatowicza i asp. sztab. Zbigniewa Klepackiego. 

            

                                                                                                                     Stanisław  Burzyński

                                                                                                                            Beata Legieć