TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA

Najnowsze zdjęcia

MKZ II

Aktualności

Bożkowskie Potyczki Językowe

Drukuj PDF

28 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie odbył się finał międzygminnego konkursu języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych pn. „Bożkowskie Potyczki Językowe”. Do rywalizacji stanęło 15 gimnazjalistów z okolicznych gmin i powiatów. Sprawdzane były takie umiejętności jak rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz mówienie. Gimnazjaliści musieli także wykazać się wiedzą o krajach anglo- lub niemieckojęzycznych. Na zwycięzców konkursu czekały atrakcyjne nagrody, m.in.: multimedialne kursy językowe, bony do wykorzystania w „Empiku”, książki oraz materiały do nauki języków obcych. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg, Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska, Burmistrza Miasta Kłodzko Michał Piszko, Wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa oraz Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska. Wyniki w kategorii język niemiecki:

I miejsce: Witold Podraza 53 ( Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich)
II miejsce: Oskar Malcher 50 ( Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich)
III miejsce: Adrianna Kwiatkowska 44 (Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłodzku)

Pozostali uczestnicy: Anna Jaworska 40 (Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicz w Kłodzku) , Tomasz Kocher 31 (ZSG z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie), Tymoteusz Puchalski 27 (Gimnazjum, Szczytna), Jagoda Bałaga 21 (Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie)

Wyniki w kategorii język angielski:

I miejsce: Agata Estreicher 54 pkt. (Gimnazjum nr2 Marii Skłodowskiej-Curie Nowa Ruda) 
II miejsce: Michał Góral 51pkt (Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi nr1 Kłodzko) 
III miejsce: Michał Czech 50 pkt (Gimnazjum Szczytna)

Pozostali uczestnicy: Chopcian Maciej 49pkt (Publiczne Gimnazjum nr2 im. Noblistów Polskich), Maciej Bazela 43pkt (Zespół Szkół Publicznych im. JPII Kudowa Zdrój), Krystyna Kardacz 42pkt (Zespół Szkół Publicznych im. JPII Kudowa Zdrój), Adrianna Kwiatkowska 40pkt (Gimnazjum nr3 Jana Pawła II Kłodzko) Zwycięzcom gratulujemy i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!!!
Organizatorzy: Monika Smolarek, Marek Krukowski

Jarmark Edukacyjny

Drukuj PDF

Dnia  23 kwietnia w Galerii Twierdza Kłodzko odbył się Jarmark Edukacyjny, podczas którego mogły zaprezentować się szkoły ponadgimnazjalne oraz wyższe Ziemii Kłodzkiej.

Oczywiście, w tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć reprezentacji ZSA.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem przybyłych uczestników. Odwiedzające nas osoby  otrzymywały  wszelkie informacje na temat szkoły, w tym dotyczące proponowanych  kierunków kształcenia. Zapraszaliśmy również do uczestnictwa w organizowanych przez szkołę wydarzeniach i uroczystościach.        

WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA ADAMA BAŁABUCHA W NASZEJ SZKOLE

Drukuj PDF

11 kwietnia 2016 roku naszą Szkołę w ramach wizytacji kanonicznej odwiedził wyjątkowy Gość- Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Bałabuch.

Po uroczystym powitaniu Księdza Biskupa przez przedstawicieli młodzieży i Pana Dyrektora oraz wręczeniu okolicznościowego upominku wszyscy zebrani zostali przez przewodniczacą Szkoły zaproszeni do obejrzenia przygotowanej przez uczniów wraz z panią Anią uwspółcześnionej wersji „Przypowieści o synu marnotrawnym ” , będącej wprowadzeniem w tematykę okolicznościowego montażu słowno-muzycznego ,skupionego wokół osoby Jana Pawła II i ukazującego Go jako Papieża Miłosierdzia. Dzięki połączeniu obrazu, słowa mówionego i muzyki w ciekawy sposób przybliżona została prawda o istocie i potrzebie miłosierdzia a także uczczona pamięć o Wielkim Papieżu.

Następnie głos zabrał Ksiądz Biskup , który odniósł się w swojej wypowiedzi do organizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży , do potrzeby bycia miłosiernym w codziennym życiu, a także do słów świętego Jana Pawła II: „Proszę Was, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością , która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”.

Na zakończenie apelu po krótkiej modlitwie Ksiądz Biskup udzielił wszystkim błogosławieństwa i udał się na spotkanie z nauczycielami i pracownikami Szkoły.