TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA

Najnowsze zdjęcia

MKZ II

Aktualności

Zakończenie roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie

Drukuj PDF

24.06. w piątek pożegnaliśmy rok szkolny 2015/2016. Dzień ten był okazją do podsumowań i refleksji na temat minionego roku.

             Po oficjalnym powitaniu głos zabrał dyrektor szkoły, p. Józef Kochniarczyk. W swoim przemówieniu apelował do młodzieży, aby nie rezygnowała z marzeń. Powołał się przy tym na słowa patrona naszego technikum – Władysława Stanisława Reymonta. Nie zabrakło także słów Seneki o tym, że człowiek uczy się dla życia, nie dla szkoły.

            Po przemówieniu młodzież podziękowała dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za cały spędzony rok, wręczono przy okazji kwiaty. W imieniu rodziców podziękowania złożyła przewodnicząca Rady Rodziców.

Następnie wręczono świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. Wyróżniono także uczniów angażujących się w życie artystyczne szkoły, uczniów aktywnych sportowo oraz uczestn8ików konkursów i olimpiad. Tego dnia ostatni raz zabrzmiał dzwonek dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Nie zabrakło wzruszającego pożegnania oraz podziękowań.

Kolejną częścią uroczystości było nadanie kolejnych stopni awansu uczniom klas mundurowych. Aby je otrzymać, uczniowie musieli osiągnąć wymaganą w Regulaminie średnią ocen, minimum dobre zachowanie oraz minimum dobrą ocenę z wychowania fizycznego. Przy tej okazji wręczono puchar przechodni Dyrektora ZSA w Bożkowie za zawody strzeleckie – po raz drugi z rzędu zdobyła go klasa II TA.

Artystycznym akcentem była piosenka z musicalu „Chicago” na najwyższym poziomie wykonana przez uczennicę Martę Świstowską. I tym przemiłym akcentem rozpoczęliśmy upragnione wakacje!

                                                                                                                                             JKA

Ogłoszenie

Drukuj PDF

ZEBRANIE DLA RODZICÓW i UCZNIÓW KLAS „I”

ODBĘDZIE SIĘ 08.07.2016 r.

o godz. 10:00

Egzaminy poprawkowe

Drukuj PDF

Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2015/2016

- sierpień 2016

 

 

 

 

29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek)

 

Działalność gospodarcza w agrobiznesie – godz.9:00

Język niemiecki – godz.10:00 

 

 

30 sierpnia 2016 r. (wtorek)

 

Język polski – godz.9:00