TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA

Najnowsze zdjęcia

MKZ II

Aktualności

Wyjazd do Wrocławia na Uniwersytet Przyrodniczy

Drukuj PDF

Dnia 21.10.2014r. odbył się wyjazd do Wrocławia na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. W zajęciach o tematyce „ Zrównoważona konsumpcja na rynku polskim, prawa konsumenta żywności”  uczestniczyła 15 osobowa grupa z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunem.

Zajęcia były bardzo ciekawe, uczniowie wykazywali się dużą aktywnością w danym temacie  i mieli okazję jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę zawodową.

Na koniec uczestnicy udali się na obiad do restauracji tuż obok Uniwersytetu po czym niezwłocznie wyruszyli w drogę powrotną.

                                                                                                     Katarzyna Korus-Szydło

Zajęcia edukacyjne w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku

Drukuj PDF

Dnia 20.10.2014 r. uczniowie klasy pierwszej Technikum Agrobiznesu  - klasa mundurowa  Zespołu Szkół Agrotechnicznych  w Bożkowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do 22 Karpackiego Batalionu Piechoty  Górskiej  w Kłodzku.

Pobyt rozpoczął się od przywitania klasy przez plut. Andrzeja Pinkiewicza, a następnie skierowano uczniów na  plac alarmowy, gdzie zostali podzieleni na 4 grupy tematyczne. Pierwsza grupa ćwiczyła wybrane elementy musztry oraz rozkładanie i składanie pistoletu szturmowego wz. 96 „Beryl”, druga  po rozgrzewce ćwiczyła elementy samoobrony, trzecia  grupa ćwiczyła sposoby walki w warunkach styczności  z nieprzyjacielem, zakończeniem których  było strzelanie kulami  plastikowymi  z  karabinka treningowego typu  „ M-4 ” do tarczy oddalonej  30 metrów o kształcie osoby stojącej i biegnącej. Karabinek ten najczęściej wykorzystywany jest w czasie  praktycznych ćwiczeń, do strzelania farbami  kolorowymi. Warunkiem zaliczenia tych ćwiczeń  było nie tylko właściwe zachowanie się na polu walki, ale także skuteczne trafienie celu. Czwarta grupa miała możliwość zapoznania się ze sprzętem wspinaczki skałkowej oraz wspięcia się po linie przy wykorzystaniu stosownego sprzętu na wysokość 5 metrów.

Po zakończeniu zajęć w grupach, uczniowie udali się do Sali Tradycji 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, gdzie zapoznano kadetów z tradycją „Karpatczyków” oraz  ich szlakiem bojowym w czasie drugiej wojny światowej.

Po zakończeniu zajęć każdy kadet otrzymał  „Certyfikaty o zaliczeniu przeszkolenia  wojskowego.” Na zakończenie pobytu w imieniu całej Klasy,  kadetka Oliwia Miśkowiec na ręce st. sierż. Rajkowskiego gorąco podziękowała  Dowódcy Jednostki Wojskowej  4161 Panu ppłk. dypl. Arturowi Dziadule  za  umożliwienie pobytu  na terenie 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w  Kłodzku, Panu por. Damianowi Antonikowi za zorganizowanie zajęć oraz instruktorom wojskowym, którzy bezpośrednio prowadzili zajęcia z młodzieżą  szkolną.

Stanisław  Burzyński

Katarzyna Korus-Szydło

Akademia demokracji w ZSA w Bożkowie

Drukuj PDF

Art. 55. pkt 1 i 2 Ustawy o Systemie Oświaty mówi o tym, że ,, w szkole (...) działa samorząd uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki”. Zgodnie z uchwałą XVI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z 1 czerwca 2010 roku „w każdej szkole odbywają się powszechne, równe oraz tajne wybory wyłaniające władze samorządu uczniowskiego”.

 

            W mysl prawa w dniu 30 września br w naszej szkole przeprowadzono demokratyczne wybory do Samorządu Uczniów i Słuchaczy. Kandydaci zostali wyłonieni na poziomie klas – zgodnie z regulaminem kandydują uczniowie z trójek klasowych. Kandydatami są także przedstawiciele słuchaczy szkoły policelanej.  Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza. Jej rola polegała na sporządzeniu listy wyborców i kandydatów, wydrukowaniu kart do głosowania i przygotowaniu lokalu wyborczego. W dniu głosowania komisja czuwała nad przebiegiem wyborów, a po ich po zakończeniu członkowie otworzyli urnę i przystąpili do obliczania głosów. Na podstawie protokołu przebiegu wyborów wiadomo, że w głosowaniu wzięło udział 127 uczniów naszej szkoły. Żaden z oddanych głosów nie był unieważniony. Wyniki tegorocznych wyborów przedstawiają się następująco:

 

Przewodniczący: Łukasz Macioch

Zastępca: Krystian Parzonko

Sekretarz: Kinga Dąbrowa, Wala Daria, Jopek Anna

Skarbnik: Paweł Kliber, Marcin Gniwek, Kisiel Zuzanna

Sekcja ds. imprez szkolnych: Marlena Kruk, Orian Zapała, Dominika Mówińska, Piotr Więckowski, Rafał Szybka

Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz szkoły!

 

 

Opiekun: Joanna Dziadosz